सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

फोन

099521393

संपर्क ठेगाना

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

इ-मेल

mzh.hospital@gmail.com