सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर
फारम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 भ्रमण आदेश विल भरपाइ फारम फारम 2080-09-21 महाकाली अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 स्तर बृद्धि फारम फारम 2080-09-14 महाकाली अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
3 किड्नी रोग, cancer र पक्षघात सम्बन्धी फारम फारम 2080-05-02 महाकाली अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
4 निरोगिताको फारम फारम 2080-04-06 अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
5 Bill Cancel Form फारम 2080-03-02 अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्