सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर
सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Vacancy Announcement सूचना/ समाचार 2080-05-12 MPH विवरण हेर्नुहोस्
2 परीक्षा मिति, समय र स्थान तोकिएको बारे सूचना ॥॥ सूचना/ समाचार 2080-05-12 MPH विवरण हेर्नुहोस्